Správná informace, konkretnímu zaměstnanci,
ve správný čas. Automaticky.

Plán směn i následné úpravy pošleme zaměstnancům. Zajistíme 100% informovanost a uvolníme ruce vedoucím, protože již nebudou muset pokaždé obvolávat či obepisovat potřebné zaměstnance.

Automatická komunikace směn zaměstnancům

Informovaní zaměstnanci

Každá změna se v momentě schválení ihned propíše zaměstnancům do jejich osobního plánu směn. Již se nebude stávat, že vedoucí a zaměstnanec pracují s rozílnými informacemi.

Přehledně

Méně zmatků

Která verze plánu je aktuální? Je ta směna škrtnutá nebo je to jen šmouha? Mám se řídit tím, co jsem zaslechl na obědě? Zmatky ustanou, když všichni budou čerpat informace z jednoho zdroje, na který je vždy spolehnutí.

Automatizovaná komunikace plánu směn zaměstnancům
Harmonogram směn v mobilu

Všem

Burza směn

Dozvídá se o uvolněných směnách jen úzký okruh zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě přetížení? Jsou ostatní naštvaní, protože se k nim informace nikdy nedostane včas? Řešením je burza směn, kde každý vidí volné směny a dle vlastního rozhodnutí se na ně může hlásit.

Efektivní vedoucí

Distribuovat rozpis směn stisknutím tlačítka není žádná věda. Problémy nastávají, když je potřeba něco změnit.

Automatické nahrazení zaměstnance na směně

Rychle

Nahrazení zaměstnance

Vzal si někdo volno a Vy musíte směnu okamžitě přeobsadit? Než se všem dovoláte, než si to rozmyslí, než zavolají zpátky…než dáte ostatním vědět, že už někoho máte….jednoduchý úkon se záhy protáhne na desítky minut. 

Dělejte to chytřeji – stačí vybrat koho chcete oslovit a systém vyřídí celou komunikaci. Na Vás zůstane jen výměnu schválit.

Jednoduše

Výměny směn

Stejně efektivně a transparentně mohou probíhat i výměny mezi zaměstnanci navzájem. Stačí, když směnu, na kterou nemohou přijít, nabídnou ostatním. Dayswaps automaticky osloví vhodné kandidáty, počká na jejich vyjádření a výsledek výměny předloží vedoucímu ke schválení.

automatizované výměny směn mezi zaměstnanci

Fungující tým

Změny na poslední chvíli jsou vždy nepříjemné. Automatizovaná komunikace Vám umožní je řešit efektivně s ohledem na zajištění provozu a spokojenost zaměstnanců.

Aktuálně

Informace v reálném čase

Základem dobrého fungování každého směnného provozu je informovanost. Dayswaps zajistí, že se informace dostanou k příjemcům bez zbytečných prodlev. Každý si může zvolit jakým způsobem chce informace o svých směnách dostávat.

komunikace plánu směn na zaměstnance
zaměstnanec žádá o odebrání směny

Efektivně

Prostupnost informací

Informace musí proudit obousměrně, tj. i od zaměstnanců k vedoucím. V momentě kdy zaměstnanec požádá o odebrání směny, přijde vedoucímu upozornění. Je pak na jeho rozhodnutí zda této žádosti vyhoví či nikoliv.

Kdekoliv

Dostupnost informací

Ke svému rozpisu má každý přístup v online aplikaci (po zadání hesla). Směny tak může spravovat odkudkoli a kdykoli. Zaměstnancům, kteří si s moderními technologiemi nerozumí, jejich rozpis jednoduše vytisknete.

online plán směn

Vyzkoušejte si aplikaci z pohledu manažera

Připravili jsme pro Vás demo verzi, aby jste si mohli vše osahat naživo. Staňte se na chvíli manažerem oblíbené kavárny Nebe a přesvědčte se, jak je plánování a řízení směn s Dayswaps jednoduché. Demo odemknete zadáním emailu.